ESG

Ilgtspējas politikas (ESG)
izveide & izstrāde

ESG
BREAAM
BREAAM sertifikācija esošām ēkām
BREAAM
LCA

Dzīves cikla novērtējums (LCA)

LCA
LCC

Dzīves cikla izmaksu aprēķins (LCC)

LCC
EPD
Produkta vides deklarācija (EPD)
EPD
previous arrow
next arrow
Ilgtspēja, Co2, Sustainability, ESG, BREAM, EPD, Vides deklarāciju, Ilgtspējas politiķa

MūsU vīzija

palīdzēt augt uzņēmumiem un organizācijām, lai šodien ieguldītie resursi būtu nākotnes vērtība. To darām ar izpratni, iedziļināšanos un analīzi par sociālajiem, vides un ekonomikas aspektiem.

Ilgtspēja, Co2, Sustainability, ESG, BREAM, EPD, Vides deklarāciju, Ilgtspējas politiķa

Mūsu misija

kļūt par vienu no vadošajiem ilgtspējas uzlabošanas pakalpojuma sniedzējiem un veidot kultūru, kurai ilgtspējīgi un enerģiju taupoši lēmumi ir norma.

Nobody knows what the future holds, but it can certainly be influenced

Pakalpojumi

Ilgtspēja, Co2, Sustainability, ESG, BREAM, EPD, Vides deklarāciju, Ilgtspējas politiķa

Ilgtspējas politika (ESG)

Ilgstpēju uzņēmējdarbībā saprot kā burtu savienojumu ESG (Environment, Social, Governance) jeb vides, sociālās atbildības un pārvaldības standartus. Tie palīdz izprast ilgstpēju uzņēmuma ietvaros. ESG analīze var sniegt vērtīgu ieskatu finanšu rādītājos, kā rezultātā tiek iegūta padziļināta informācija par uzņēmuma ieguldījumu lēmumiem.

BREEAM sertifikācija esošām ēkām

BREEAM ir pasaulē vadošā ilgtspējas novērtēšanas metode vispārējās plānošanas projektiem, infrastruktūrai un ēkām. Izmantojot trešās personas apliecinājumu par aktīvas ilgtspējas darbības rezultātu novērtējumu, ar BREAAM palīdzību spēj atzīt un atspoguļot augstāko iespējamo ilgtspēju visā ēkas dzīves ciklā.

Produkta vides deklarācija (EPD)

Produkta vides deklarācija (Environmental Product Declaration - EPD) ir dokuments, kurā atspoguļota produkta vispārējā ietekme uz vidi visā tā dzīves ciklā. EPD ir oficiāla un starptautiski atzīta pieeja, lai parādītu šīs ietekmes.

Dzīves cikla novērtējums (LCA)

Lai samazinātu vides piesārņošanu, ir jānovērtē patērēto resursu un materiālu ietekme, veicot emisiju aprēķinus. Produkta dzīves cikla ietekmes (LCA – life cycle assessment) novērtējuma metodoloģija ir zinātniska un starptautiskā līmenī atzīta, kas sniedz pārskatāmu informāciju par produkta vai pakalpojuma ietekmi uz vidi tā dzīves ciklā.

Dzīves cikla izmaksu aprēķins (LCC)

Dzīves cikla izmaksu aprēķināšana ir metode, kas apkopo visas izmaksas, kas organizācijai vai indivīdam radīsies aktīva, projekta, ieguldījuma utt. dzīves laikā.

Komanda

Līga

Vadītāja ar degsmi, izglītību un izpratni par ilgtspēju un uzņēmējdarbību. 

“Investēt ilgtspējīgos lēmumos un cilvēkos ir labākais lēmums, ko pieņemsi”

B.g.ing. Drošības inženierija

M.g.ing. Vides zinātne

M.g. Business Environment Administration

BREEAM In-Use International and UK Assessor

Kārlis

Cilvēks, kura mērķis ir darīt lietas labāk.

“Ilgtspējas pamatā ir kritiska domāšana, domāšana pēc būtības. Tikai iedziļinoties lietās un procesos mēs varam sasniegt ilgtspēju ilgtermiņā – jebkurā jomā”

B.g. Inženierija

M.g. Inženierija

MBA Inovācijas

Sertificēts energoauditors

 10 gadu pieredze energoefektivitātes un ilgtspējas konsultāciju nozarē 

SIA energi vadītājs – licencēta inspicēšanas iestāde uzņēmumu energoauditu veikšanā

Eisija

Jaunākā speciāliste ar nedziestošu vēlmi ikvienam  palīdzēt rast ilgtspējīgus risinājumus. 

“Ilgtspēja nav iegriba – tā ir nepieciešamība, lai nodrošinātu labklājību kā mums, tā arī nākamajām paaudzēm”

RTU “Vides inženierija”

BREEAM Associate

Deep Dive

DINAMISKA ATTĪSTĪBA

KVALITĀTES LATIŅA 

DEGSME 

 

Scroll to Top