Produkta vides deklarācija (EPD)

Produkta vides deklarācija (Environmental Product Declaration – EPD) ir dokuments, kurā atspoguļota produkta vispārējā ietekme uz vidi visā tā dzīves ciklā. EPD ir oficiāla un starptautiski atzīta pieeja, lai parādītu šīs ietekmes. EPD parasti ir derīgs piecus gadus un tiek izstrādāts saskaņā ar īpašiem standartiem: ISO 14040/14044, ISO 14025, EN 15804 vai ISO 21930.

Ilgtspēja, Co2, Sustainability, ESG, BREAM, EPD, Vides deklarāciju, Ilgtspējas politiķa

Pilns EPD sevī ietver nozarē lietotus divus aspektus:

Produkta Vides Deklarācijai (EPD) ir dažādi pielietojumi, un to izstrādā gan vienam produktam, gan dažādām produktu un pakalpojumu grupām, t.sk. piemēram, pārtikas produktiem, iepakojumam, elektrības ražošanas procesiem, auto industrijā, būvmateriāliem u.c.

Lielākais pieprasījums pēc Produkta Vides Deklarācijām (EPD) šobrīd ir būvniecības nozarē (atbilstoši EN 15804) – “Zaļās shēmas” – BREAM, LEED u.c.

Produkta Vides Deklarācija (EPD) kā dokuments nesniedz norādi, ka produkts ir videi labāks. Tā satur pārbaudītu, uz aprēķiniem balstītu, informāciju salīdzināšanai ar citiem līdzvērtīgiem produktiem/ pakalpojumiem.

Scope 1 – paša uzņēmuma īpašumā patērētā enerģija un radītās emisijas.

Scope 2 – uzņēmuma iepirkto enerģijas avotu emisijas.

Scope 3 – uzņēmuma piegādātāju (iepirktie produkti/ pakalpojumi) radītās emisijas, uzņēmuma produkta/ pakalpojuma radītās emisijas, kad produkts/ pakalpojums tiek transportēts un lietots.

 • Dati un informācija par produkta vai materiāla ietekmi uz vidi visā vai daļā tā dzīves cikla laikā;
 • Informācija, kas raksturo produkta ietekmi uz vidi, veselību un drošību, lietošanas prasības un atbilstošas pārstrādes vai apglabāšanas metodes;
 • Trešās puses neatkarīgs novērtējums – apliecinājums, ka dati ir iegūti un pielietoti atbilstoši piemērotajiem noteikumiem un starptautiskajiem standartiem.
 • Tirgus prasību izpilde, tai skaitā konkurētspējas celšana, apliecinot uzņēmuma atbildīgo attieksmi pret vidi;
 • Gatavība mainīgajām tirgus prasībām un vajadzībām, kur aizvien svarīgāk kļūst apliecināt produktu vai pakalpojumu ietekmi uz vidi;
 • Apliecinājums ilgtspējīgai ēku celtniecībai, precīza informācija par produkta ekoloģiskajiem raksturlielumiem, demonstrēšana jau projektēšanas stadijā, agrīnā iepirkumu prasību izpildes stadijā. Ražotāji, kuri izprot savu produktu ietekmi uz vidi un kuriem ir sagatavotas Produkta Vides Deklarācijas (EPD), var vieglāk izpildīt iepirkumu prasības un izmantot piedāvātās iespējas (LEED, BREAM u.c.);
 • Iespēja salīdzināt sava produkta vai pakalpojuma ietekmi ar konkurentu ražojumiem.
 • Atbalsts nepieciešamo datu ieguves apkopošanas procesā;
 • Produkta Vides Deklarācijas (EPD) izstrāde;
 • Atbalsts, veicot neatkarīgu Produktu Vides Deklarācijas (EPD) verifikāciju;
 • EPD un LCA ziņojuma sagatavošana. Sagatavosim galīgo EPD ziņojumu un pamatziņojumu (t. i., LCA ziņojumu), kurā precizēti galvenie rezultāti, kas sniegti EPD. Pamatziņojums nav publisks, bet obligāti jāprecizē LCA pētījuma laikā īstenotie pieņēmumi, pieejas un standarti. Turklāt LCA ziņojumā ir obligāti jāatbalsta trešo personu veikta verifikācija pirms EPD publikācijas;
 • EPD un LCA ziņojumu pārskatīšana un apstiprināšana. Iesniedzam EPD un LCA ziņojumu trešajai personai un vadam verifikācijas procesu. Pamatojoties uz pieprasījumu pēc izmaiņām, labojumiem vai papildu informāciju, kas saņemta no trešās personas verificētāja;
 • Publikācija. Kad saņemts pārskata paziņojums, EPD dokumentus var iesniegt programmas operatoram, lai EPD reģistrētu šīs personas EPD platformā.
Scroll to Top