Ilgtspējas politika (ESG)

Šo trīs standartu kopums, ESG (Environment, Social, Governance), tika izveidots, lai palīdzētu uzņēmumiem labāk izprast ilgtspēju sava uzņēmuma ietvaros, precīzāk definētu un vērtētu uzņēmuma atbildību attiecībā uz vidi, darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem, investoriem un plašāku lomu sabiedrībā kopumā.

Ilgtspēja, Co2, Sustainability, ESG, BREAM, EPD, Vides deklarāciju, Ilgtspējas politiķa

Veicot ESG analīzi, analizētais uzņēmums iegūs vērtīgu ieskatu par faktoriem, kuri būtiski ietekmē uzņēmuma finanšu rādītājus, un tādējādi tiks labāk informēti par esošo un topošo ieguldījumu efektivitāti.

  • Ilgtspējas aprēķinu;
  • Palīdzēsim virzīties uz CO2 neitralitāti;
  • Aktuālus standartus un vadlīnijas;
  • Ilgtspējas ietekmes novērtējumu;
  • Sociālā atbildība – Vērtēsim uzņēmuma ieguldījumus, virzīsim pareizajā virzienā, lai nodrošinātu kvalitatīvus un taisnīgus darba apstākļus visiem darbiniekiem, kā arī uzraudzīsim paša uzņēmuma ieguldījumu sabiedrībā;
  • Veselīga pārvaldība – Iekšējie principi, kurus uzņēmums apņemas ievērot, lai vadītu uzņēmumu, pieņemtu efektīvus lēmumus, ievērotu likumdošanu un nodrošinātu saimniecisko darbību arī saskaņā ar sabiedrības interesēm. Pamatā inženiertehniskā ekspertīzē, lai veicinātu biznesa inteliģentu ilgtspējas attīstību;
  • Vides aizsardzība – Veiksim atbildīgu dabas resursu patēriņa aprēķinu, mazināsim klientu uzņēmuma saimnieciskās darbības negatīvo ietekmi uz vidi un klimatu, lai sasniegtu pasaulē, Eiropā un Latvijā izvirzītos klimata un vides aizsardzības mērķus.
Scroll to Top