Dzīves cikla novērtējums (LCA)

Lai samazinātu vides piesārņošanu, ir jānovērtē patērēto resursu un materiālu ietekme, veicot emisiju aprēķinus. Produkta dzīves cikla ietekmes (LCA – life cycle assessment) novērtējuma metodoloģija ir starptautiskā līmenī atzīta zinātniskā metodoloģija, kas sniedz pārskatāmu informāciju par produkta vai pakalpojuma ietekmi uz vidi tā dzīves ciklā.

Ilgtspēja, Co2, Sustainability, ESG, BREAM, EPD, Vides deklarāciju, Ilgtspējas politiķa

Dzīves cikla novērtējums (LCA) ir rīks, kas energoauditoriem un citiem ēkas profesionāļiem ļauj izprast enerģijas patēriņu un cita veida nezināmu ietekmi uz vidi, kas saistīta ar visiem ēkas dzīves cikla posmiem: sagādi, celtniecību, ekspluatāciju un ekspluatācijas pārtraukšanu.

LCA ir ļoti specifiska datu analīze.nodrošina pamatu jebkurai ilgtspējības vai CSR (Corporate Social Responsibility) stratēģijai uzņēmumā. Tā iemesla dēļ, ka lēmumus var pieņemt tikai par lietām, ko patiesībā esi mērījis iepriekš.

Aprēķini tiek veikti saskaņā ar ISO 14040 sērijas standartiem. Viena no jau pazīstamākajām pieejām ir aprēķinu veikšana –  izstrādājot Produkta Vides Deklarācijas (EPD).

 • Izmaksu ietaupījums – izmantojot tādus rīkus, kā dzīves cikla novērtējums (LCA), spēsim vairāk palīdzēt analizēt alternatīvas stratēģijas, lai optimizētu energoresursu patēriņu;
 • Tirgus prasību izpilde, tai skaitā konkurētspējas celšana, apliecinot uzņēmuma atbildīgo attieksmi pret vidi;
 • Gatavību mainīgajām tirgus prasībām un vajadzībām, kur aizvien svarīgāk kļūst apliecināt produktu vai pakalpojumu ietekmi uz vidi;
 • Apliecinājums ilgtspējīgai ēku celtniecībai, precīza informācija par produkta ekoloģiskajiem raksturlielumiem demonstrēšana jau projektēšanas stadijā, agrīnā iepirkumu prasību izpildes stadijā. Ražotāji, kuri izprot savu produktu ietekmi uz vidi un kuriem ir sagatavotas Produkta Vides Deklarācijas (EPD), var vieglāk izpildīt iepirkumu prasības un izmantot piedāvātās iespējas (LEED, BREAM u.c.);
 • Iespēja salīdzināt sava produkta vai pakalpojuma ietekmi ar konkurentu ražojumiem.
 • Atbalsts nepieciešamo datu ieguves apkopošanas procesā;
 • Dzīves cikla ietekmes (LCA) uz vidi novērtējums;
 • Dzīves cikla analīzes (LCA) atskaites;
 • Dzīves cikla novērtējuma (Life Cycle Assessment — LCA) modelēšana;
 • EPD un LCA ziņojuma sagatavošana. Sagatavosim galīgo EPD ziņojumu un pamatziņojumu (t. i., LCA ziņojumu), kurā precizēti galvenie rezultāti, kas sniegti EPD. Pamatziņojums nav publisks, bet obligāti jāprecizē LCA pētījuma laikā īstenotie pieņēmumi, pieejas un standarti. Turklāt LCA ziņojumā ir obligāti jāatbalsta trešo personu veikta verifikācija pirms EPD publikācijas;
 • EPD un LCA ziņojumu pārskatīšana un apstiprināšana. Iesniedzam EPD un LCA ziņojumu trešajai personai un vadam verifikācijas procesu. Pamatojoties uz pieprasījumu pēc izmaiņām, labojumiem vai papildu informāciju, kas saņemta no trešās personas verificētāja.
Scroll to Top