Dzīves cikla izmaksu aprēķins (LCC)

Dzīves cikla izmaksu aprēķināšana ir metode, kas apkopo visas izmaksas, kas organizācijai vai indivīdam radīsies aktīva, projekta, ieguldījuma utt. dzīves laikā. Tas ietver sākotnējos ieguldījumus (vienreizējus izdevumus) un jebkādus turpmākus ieguldījumus, piemēram, pamatdarbības izmaksas, apkopi, remontu un modernizāciju (atkārtotus izdevumus).

Ilgtspēja, Co2, Sustainability, ESG, BREAM, EPD, Vides deklarāciju, Ilgtspējas politiķa
Dzīves cikla izmaksu aprēķināšanu dēvē arī par visa mūža izmaksu aprēķināšanu. Tā galvenais mērķis ir palīdzēt uzņēmuma vadībai izlemt, vai turpināt projektu vai iegādāties aktīvu. Vadība parasti analizē īpašumtiesību un ekspluatācijas izmaksas un pēc tam izvēlas aktīvu ar minimālajām kopējam izmaksām.
  • Aprēķins sniedz precīzu novērtējumu par paredzamajām izmaksām, kas radīsies aktīva darbības laikā;
  • LCC arī nodrošina to, ka vislabākais lēmums tiek pieņemts, pamatojoties uz precīzu un reālistisku izmaksu aprēķinu;
  • Šis process nodrošina, ka vadība veic agrīnas darbības, lai samazinātu periodiskās un neperiodiskās izmaksas.

Dzīves cikla izmaksu aprēķins palīdz pieņemt lēmumus, ja ir pieejama savstarpēji izslēdzoša iespēja. Turklāt vadība var plānot samazināt krājuma kopējās izmaksas, pagarinot lietderīgās lietošanas laiku, efektīvi izmantojot vai veicot citus līdzīgus izmaksu racionalizācijas pasākumus.

Scroll to Top