Pakalpojumi

Ilgtspējas politika (ESG)

BREEAM sertifikācija esošām ēkām

Dzīves cikla novērtējums (LCA)

Dzīves cikla izmaksu aprēķins (LCC)

Produkta vides deklarācija (EPD)

Scroll to Top